Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Biên

Đăng lúc 21 giờ trước · 0 lượt xem

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Văn Trường

Đăng lúc 21 giờ trước · 0 lượt xem

Công đoàn

Chủ tịch: Đỗ Văn Thắm

Đăng lúc 21 giờ trước · 0 lượt xem

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng: Lê Công Thuần - ĐT: 0854441968

Đăng lúc 21 giờ trước · 0 lượt xem

Cơ cấu tổ chức

Trường có BGH, 2 Tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên

Đăng lúc 22 giờ trước · 1 lượt xem